WAT IS ZELFONTPLOOIING deel 2

Zelfontplooiing

De enige manier om zelfsabotage uit de weg te kunnen ruimen, is door jezelf met je angsten te confronteren.

Zelfontplooiing door Peter van AstenFalen mag

Mensen leren meer van falen (of zouden daar meer van kunnen leren) dan van hun successen (volgens onderzoeken van psycholoog Daniel Kahneman). Voor zelfontplooiing is het daarom van groot belang jezelf bloot te stellen aan situaties waarin je waarschijnlijk de controle verliest, fouten maakt, tekortschiet of faalt. Het is voor je ontplooiing heel goed om soms over je grens te gaan om te ontdekken waar je grens ligt.

Wil jij jouw mogelijkheden kennen, jouw krachten kennen, jouw talenten ontdekken? Dan is er maar één manier: ga de weg van vallen en opstaan op. De weg van falen, de weg van angsten overwinnen is de enige weg om jouw levensreis ten volle te kunnen leven.

Van nature

Volgens Ernest Becker (in zijn boek The Denial of Death) is de mens van nature een lafaard. Hij heeft de kracht niet om grootsheid, positief en negatief, waarmee de wereld hem bestookt, te ervaren en in die ervaring tot het uiterste, omhoog of omlaag, te gaan. Het is precies om deze reden dat heel veel levens onvervuld en onaf blijven.

Tot welke groep hoor jij?

Behoor jij tot de massa of tot de groep mensen die alles uit hun leven haalt? Voel jij een passie, een innerlijke roeping? Wat heb jij daar tot nu toe mee gedaan? Heeft de angst voor het nemen van risico’s het gewonnen van de weg naar succes? Heeft de angst om trouw te zijn aan de mogelijkheden die je bij je draagt het gewonnen van het volgen van je roeping?

Opleiding

Nu hoor ik je denken: ‘Ik zou wel meer uit dit leven willen halen, maar ik heb geen, weinig of niet de juiste opleiding!’ Maar het is niet je opleiding die jouw mogelijkheden beperkt. Kijk maar eens goed om je heen. Hoeveel succesvolle mensen hebben hun school niet afgemaakt, zijn dyslectisch, hebben ADD, ADHD of autisme of zijn geboren met een lichamelijke beperking? Denk bijvoorbeeld aan Albert Einstein, Al Gore, Bil Gates, Richard Brandson, Will Smith, Justin Timberlake, Jim Carry, Isaac Newton, Elvis, Napoleon Bonaparte, John Lennon, Wubbo Okkels en Jan de Bouvrie. Dit zijn stuk voor stuk mensen die een sticker opgeplakt kregen. Velen om hen heen maakten zich zorgen om hen. Maar deze “gestickerden” richten zich niet op hun beperkingen. In plaats daarvan gingen ze op zoek naar hun talenten, gingen ze hun passie achterna en geloofden in zichzelf. Ze lieten zich niet tegenhouden door wat hun omgeving dacht of vond.

Ken jij het verhaal van  Thomas Edison?

Thomas Edison en zijn verhaalThomas Edison werd van school gestuurd omdat de school waarop hij zat geen raad meer met hem wist. In een brief aan zijn moeder schreven ze dat ze de zwakbegaafde Thomas geen les konden blijven geven tussen alle andere leerlingen. Ze verzochten de moeder om haar zoon maar thuis te onderwijzen. De moeder vertelde aan Thomas dat de school schreef dat hij geniaal was en dat de school geen leerkrachten had die hem nog iets konden bijbrengen. De moeder had wel geloof in haar zoon en zijn kwaliteiten en zag hem niet als een zwakbegaafde jongen. Ze daagde haar vrijwel dove zoon op een mentale manier uit en zo groeide Thomas Edison uit tot een van de beroemdste uitvinders van de vorige eeuw. Hij was uitvinder van o.a. de gloeilamp, de fonograaf en de kalkoven. Pas na de dood van zijn moeder vond Thomas Edison de brief van de school en zo kwam hij erachter wat de directie van de school destijds werkelijk geschreven had. Dankzij de heldhaftige inspanningen van zijn moeder heeft Thomas Alva Edison zijn kwaliteiten kunnen laten uitgroeien tot uitzonderlijke hoogte.

Wat kun jij hieruit leren?

Leer te luisteren naar je innerlijke kracht, leer te luisteren naar jouw intuïtie, weet dat anderen vanuit hun perceptie een oordeel of mening vormen en dat deze absoluut niet de waarheid hoeft te zijn. Durf jouw eigen levenspad te volgen en ontwikkel jezelf maximaal.
Neem geen genoegen met een zesje! Haal uit jouw leven wat erin zit! Overwin op die reis de hindernissen die je uiteindelijk juist vormen!

Een opdracht!

Het is verontrustend dat zoveel mensen niet uit het leven halen wat erin zit. Dat zo weinig mensen energie, tijd en lef steken in welke vorm van zelfontplooiing dan ook. Het is eigenlijk triest dat zoveel mensen heel weinig van hun dromen waarmaken alleen omdat ze angst hebben voor het nemen van risico’s. Dat zoveel mensen een onvolmaakt leven leiden omdat zij niet trouw zijn aan hun roeping of passie. Nu je dit allemaal hebt gelezen zou ik zeggen: zelfontplooiing is niet alleen een mogelijkheid, het is een opdracht. Een opdracht waarbij je trouw bent aan jezelf en je zal worden wie je werkelijk bent. Hierdoor maak je een levensreis vol passie, geluk, liefde en zelfontplooiing.

Drie vragen

Stel je nu eens de volgende vragen. Sta er serieus bij stil en schrijf de gedachten op die bij je opkomen.

Vraag 1:

Zou je liggend op je sterfbed en terugkijkend op jouw leven trots zijn op wat je bereikt hebt, hoe dienstbaar je voor de medemens bent geweest?

Vraag 2:

Heb jij uit jouw leven alles gehaald wat erin zat?

Vraag 3:

Welke kansen heb jij laten liggen?

 

Heb je de drie vragen beantwoord?

Lees dan verder.

Welke keuze ga jij maken?

Als jij jouw antwoorden nog eens naleest:

  • Ben jij dan tevreden over je keuzes?
  • Wat doen de antwoorden met je?
  • Ga je vanaf nu andere keuzes maken?
  • Zou je open staan voor een cursus zelfontplooiing?

Volg de  Masterclass die ik jaarlijks geef en haal meer uit het leven. Leer bewuster keuzes maken en kijk later tevreden terug op jouw leven!

Inspiratiebronnen: Rene Diekstra, Erik Bernard Larsen en George Zalucki

Peter van Asten
 

>