LEZING

STA EENS STIL BIJ ‘JOUW TAAL’!

De invloed van taal op de werkvloer

Aan de werkgever

Ik stel graag eerst drie vragen:

• Heeft u wel eens stilgestaan bij de mate waarin het taalgebruik van uw medewerkers invloed heeft op de werksfeer?

• Staat u wel eens stil bij de invloed van roddel en achterklap van uw medewerkers?

• Heeft u wel eens stil gestaan bij de taal die uw medewerkers tegen u gebruiken en in hoeverre die uiting geeft aan hun daadwerkelijke gedachten?

De antwoorden op deze vragen en de diepere betekenis ervan heeft grote invloed op de sfeer op de werkvloer en het vertrouwen van de medewerkers in elkaar en in u als werkgever.

‘Jouw taal’

De taal waarover ik het hier heb, noem ik ‘jouw taal’.
Onder ‘jouw taal’ versta ik niet alleen de taal die men spreekt. Het is ook de taal die men hoort via de media, via de muziek, maar ook de taal van vrienden, familie en collega’s en de taal die gelezen wordt. Met deze taal begeeft men zich in de sociale wereld en op het werk.

De invloed van ‘jouw taal’

De taal die men spreekt heeft grote invloed op het denken!
Dit denken heeft weer invloed op het handelen en uiteindelijk ook op dat wat er op de werkvloer gebeurt. Dus ‘jouw taal’ heeft enorme invloed op de werkvloer, op de successen die wel of niet behaald worden en op de sfeer binnen een team.
Sta eens stil bij ‘jouw taal’ op de werkvloer!

Vragen

Enkele vragen die u als werkgever met regelmaat zou kunnen stellen om te peilen hoe het met uw team gesteld is, zijn:

graag contact opnemen met Peter van Asten• Hoeveel gesprekken binnen het team zijn negatief geladen?
• Hoe vaak wordt er binnen het team achter iemands rug over een ander gesproken?
• Hoeveel blijft er onbesproken terwijl het wel een rol speelt in de gedachten van uw medewerkers?
• Hoe vaak spreekt het team vanuit een open houding met elkaar?
• Weten uw medewerkers hoe groot de invloed van hun denken is op het werkplezier?

Herkent u vanuit deze vragen dat er geen open werksfeer is? Zou u een krachtigere teamgeest op de werkvloer willen hebben? Dan is het belangrijk om tijd vrij te maken en met het team aan de slag te gaan!

Openheid

Als start naar meer openheid en inzicht van ‘jouw taal’ op de werkvloer heb ik een lezing ontwikkeld om de individuele medewerker te laten ervaren hoe belangrijk taal is en hoe dit het werkklimaat beïnvloed.
Mijn kracht ligt in de intuïtieve en zeer duidelijke en open wijze waarop ik met het team aan de slag ga. Ik laat hen ervaren hoe ze zelf invloed kunnen hebben op de werksfeer en hun eigen werkbelevenis.

De basis van dit alles ligt in de wijze waarop men denkt.

Alle veranderingen beginnen bij de juiste gedachten!

‘Wie iets anders wil, moet anders denken!’
‘Wie anders denkt, gaat anders doen!’
‘Wie anders doet, gaat anders krijgen!’

De spiegel

Met de wetenschap dat de gedachten de basis is van alles, ga ik door middel van oefeningen en opdrachten elke medewerker laten ervaren wat zijn of haar taal is.

Ik ga ze een spiegel voorhouden vanuit een door henzelf gecreëerde situatie.
Mijn ervaring is dat een team na deze lezing anders met elkaar omgaat en ook vraagt om verdieping. Mijn werkwijze is niet bedreigend, maar regelmatig wel confronterend.

Het DECA-model

Pas als er inzichten zijn, kunnen mensen werken aan verandering. Daarom zal ik tijdens deze lezing ook de basis van het DECA-model presenteren. Met dit model kun je een blijvende (gedrags)verandering creëren in een periode van 90 dagen.

We zijn ons vaak niet bewust hoe we spreken en wat het effect van die taal is voor ons en onze omgeving. Zelfontplooiing begint bij onszelf en de basis van zelfontplooiing is onze taal.

Daarom bied ik een lezing aan waarin de basisinzichten van de taal duidelijk worden, maar ook het effect van de verkeerde of juiste taal.
Deze lezing geeft het team een positieve boost en verbetert de teamsfeer!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de lezing Sta eens stil bij ‘jouw taal’! bij u op het bedrijf? Neem dan contact met ons op.