TRAINING

SPREKEN MET PASSIE!

MET PLEZIER SPREKEN VOOR DE GROEP

Herinner jij je dit nog?

Weet jij nog wanneer jij voor het eerst moest spreken voor de groep? Herinner jij je nog het moment waarop jou werd gevraagd om je afstudeeropdracht of je werkstuk toe te lichten, je idee of plan aan je collega’s te presenteren?

Of kijk je nu al op tegen het moment waarop je gevraagd wordt je inzichten of ideeën aan een groep mensen te presenteren?

Weet dat velen dit moment als stressvol en spannend ervaren. Zelfs ervaren docenten geven aan het spreken voor een groep als stressvol te ervaren.

• Zou je meer grip op deze situatie willen krijgen?

• Hoe lijkt het je om naast de bekende tips, tools en tricks ook inzicht te krijgen in hoe jij als uniek individu met meer zelfvertrouwen voor de groep kan staan?

• Hoe zou je het vinden als jij je hart kan laten meespreken in het verhaal dat je te vertellen hebt?

• Welk gevoel zou jij krijgen als anderen je na afloop komen complimenteren met je voordracht en je zeggen dat je passie hebt in je werk?

Basistips bij presentietrainingen

Standaardtips over bijvoorbeeld een goede voorbereiding, een professionele uitvoering en een evaluatie maken natuurlijk ook deel uit van onze training.

Bij voorbereiding kun je denken aan de uitvoering van je PowerPoint presentatie (lettertype, kleur van letter en achtergrond, hoeveelheid tekst per sheet, gebruik van animaties), je kleding en het vooraf testen van de apparatuur en je presentatie.

De professionele uitvoering heeft vooral te maken met de manier waarop je voor de zaal staat (houding, oogcontact, beweging voor de zaal, je uitspraak, je woordkeuze en je gebruik van stopwoordjes), maar ook je uitstraling. Zorg ervoor dat je duidelijk communiceert hoe mensen je kunnen vinden en deel visitekaartjes uit. Noteer op de eventuele hand-outs duidelijk je naam en contactgegevens.

De evaluatie kun je opdelen in twee delen: zorg op het einde van je presentatie dat mensen de gelegenheid krijgen vragen te stellen. Ook is feedback van mensen uit de zaal of je coach belangrijk als reflectie op jouw presentatie. Dit kan je leer- en aandachtspunten opleveren voor een volgende keer.

Meer informatie over SPREKEN MET PASSIE!

Onze andere kijk op presenteren

Natuurlijk zijn bovenstaande tips belangrijk en daarom zijn ze ook onderdeel van onze training. Mede vanuit onze ervaring met diverse groepen en cursisten hebben wij nog enkele extra onderdelen toegevoegd aan onze training.

Zo geven wij veel aandacht aan de communicatiestijlen die mensen hebben, de emoties die mensen uitdrukken en hoe je deze kunt herkennen en gebruiken tijdens je presentatie.
Daarnaast vinden we een stukje zelfontplooiing belangrijk en gedurende de gehele training is hiervoor dan ook ruime individuele aandacht. We beperken ons dus niet tot het geven van tips, tools en tricks mee te geven. Onze cursisten krijgen meer!

Ten slotte is ons uitgangspunt dat een presentatie zonder sheets, met het accent op jouw persoonlijke verhaal, de beste presentaties oplevert.

Daarom ontmoedigen wij de sprekers om sheets te gebruiken (bij het presenteren van jaarcijfers e.d. zijn deze wel nodig). Ook leren we hen een opbouw in hun verhaal te maken waarbij de luisteraar meegenomen wordt in een boeiend verhaal, met passie door de spreker verteld.

Meer informatie over SPREKEN MET PASSIE!

Voor u als werkgever

Natuurlijk leveren wij maatwerk voor u als werkgever en voor uw werknemer. Ook kunnen we rekening houden met een specifieke wens als het gaat om het leren spreken voor de groep.

Na een kennismakingsgesprek, waarin u uw wensen op tafel legt, komen wij met een passend voorstel.  Neem daarom gerust vrijblijvend contact opnemen met ons op!