Lezingen voor bedrijfsleven

De werkvloer is de vruchtbare aarde van een onderneming. Maar als er op de ondergrond onkruid groeit, (ruis is of wederzijds onbegrip) dan neemt de opbrengst van dit stukje aarde af. Bovendien zal niet alles wat gezaaid is rijpen of zelfs afsterven (burnout)
In mijn lezing laat ik uw medewerkers op een interactieve manier ervaren om anders naar de ander te kijken. Door de opdrachten die effect hebben op de tijd na deze lezing zal de sfeer op de werkvloer prettiger zijn en de medewerkers zullen positiever én productiever zijn!

Lezing: Sta eens stil bij ‘jouw taal’

Lezing: Oog voor diversiteit op de werkvloer

Lezing: Hoe staat uw team erbij?

Lezingen voor ondernemers

  Het maken van een plan is een apart vak.
  In de praktijk blijkt dat dit plan bij veel (startende) ondernemers ontbreekt.
  Veel ondernemers hebben bovendien moeite met de uitvoering van hun plan.
  In één van mijn lezingen ga ik in op het maken van keuzes, de wijze van denken als ondernemer, het stellen van doelen en met het D.O.E.N.®-model geef ik je een kan en klare weg naar jouw succes.

Lezing: De impact van D.O.E.N.®

  In een andere lezing behandel ik de kracht van gedachten. Hoe gedachten jouw weg naar succes sturen. Ik leer je om de succes gedachten te gebruiken, waardoor je meer doelen gaat behalen en op langer termijn meer successen gaat ervaren.

Lezing: De kracht van gedachten

Kennissessie voor ondernemers

In één dagdeel (3 uur) krijg je alle tips en tics van het spreken voor de groep te horen. Een intensief coachingsmoment met 8 deelnemers met allemaal dezelfde wens: Hoe kan ik professionele en met meer vertrouwen voor de groep staan.

Kennissessie: Spreken met PASSIE!

Lezingen voor het onderwijs

  Leerlingen
  Wat moet je met ongemotiveerde leerlingen? Met de lezing over de kracht van gedachten krijgen uw leerlingen inzichten in de keuzes die ze maken en de gevolgen die deze keuzes hebben. Ze raken geïnspireerd en krijgen handvatten om in hun dagelijks leven toe te passen.
       Lezing: Hoe denk jij? Hoe kijk jij?
  Leerkrachten
  Succesvolle teams kunnen omgaan met de sterkten én de zwakten in het team. Wederzijds respect creëert een sfeer van vertrouwen en geeft elk team een goed gevoel in verband met de werkopdracht en de samenwerking met anderen. Effectiviteit kan alleen maar toenemen en de leden raken er door gemotiveerde en geëngageerd. Diversiteit leidt hier dus tot productiviteit.
       Lezing: Wederzijds respect: de basis van een team!
  Ouders
  Met een lezing over de kracht van gedachten krijgen de ouders inzichten in de manier waarop hun kind denkt en hoe zij hen kunnen helpen door zelf anders te denken. Ze krijgen inzichten in de keuzes die ze maken en de gevolgen die deze keuzes hebben voor hun kind. Daarnaast krijgen ze praktische handvatten voor de opvoeding.
       Lezing: Help! Mijn kind is een puber!

Lezing door peter van asten

Vraag vrijblijvend een gesprek aan: