LEZING

HOE STAAT UW TEAM ERBIJ?

Een moment van bezinning

Even een moment van bezinning

Door de dagelijkse gang van zaken en de werkdruk wordt u als werkgever of afdelingshoofd mogelijk de tijd ontnomen om echt stil te staan bij de motivatie van uw team.

Als u nu eens even stilstaat bij de volgende vragen:

• Hoelang geleden heeft u uw team als geheel beoordeeld?

• Zijn er de afgelopen maanden veel wisselingen geweest?

• Is de samenhang in het team wat weggevallen?

• Zijn er spanningen?

• Is er een motivatieprobleem binnen het team?

Allemaal zaken waar u of uw teamleden mogelijk bewust of onbewust mee rondloopt.

Verschillende teams met verschillende resultaten

Als men teams onder de loep neemt, ziet men soms bij bijna identieke teams dat de sfeer, de motivatie en dus het eindresultaat totaal kan verschillen. Heeft u het zich wel eens afgevraagd hoe dit komt?

Laat ik nog een paar vragen stellen:

• Ziet u uw team als een groep mensen die bij elkaar passen of is er groei in teamverband nodig?

• Heeft het team een gezamenlijk doel of heeft ieder teamlid zijn eigen doel?

• Zien de teamleden de noodzaak van de samenwerking of werkt men langs elkaar heen?

• Hoe hoog is de overall motivatie van het team?

Als u bij één of meerdere vragen moet erkennen dat er nog (veel) werk aan de winkel is dan zou de lezing ‘Hoe staat uw team erbij?’ voor uw team wel eens heel verhelderend en opbouwend kunnen zijn!

Samenwerken is de basis van een team

Tien facetten zijn bepalend voor een hoge motivatie binnen uw team. Als de motivatie hoog is, biedt dit  een voedingsbodem voor goede samenwerking en een prettige werksfeer.

10 facetten

1. De essentie van een goed team is het hebben van een gezamenlijk doel.
2. Naast een gezamenlijk doel zijn harde en transparante afspraken nodig.
3. Elk teamlid committeert zich aan de afspraken.
4. Plan voldoende evaluatiemomenten in, dit is het moment van bijsturen.
5. Stoppen is geen optie.
6. Geef ruime aandacht aan de werking van samenwerking.
7. Geef betekenis aan de noodzaak tot samenwerking.
8. Sta open voor ideeën van elkaar.
9. Elk team heeft sturing nodig, maar probeer leiderschap te delen.
10. Open communicatie is de basis van een gemotiveerd team.

Deze tien facetten komen terug in mijn lezing en geven het team veel praktische  handvatten om meer naar elkaar toe te groeien.

Basishouding

Daarnaast ga ik dieper in op zaken als taalgebruik, roddel, achterklap, steken onder water en respect voor elkaars kwaliteiten en werkpunten.

Tijdens de interactieve lezing zal ik talrijke voorbeelden en anekdotes gebruiken om het geheel te onderbouwen. Natuurlijk is er veel ruimte om vanuit een open dialoog nader tot elkaar te komen.

Het blijft zeker niet bij een theoretisch verhaal. Het geheel is doorspekt met ervaringsuitwisseling en praktische oefeningen met als doel de motivatie van het team te verhogen. ook verkrijgt men zo meer inzicht in elkaars kwaliteiten en kan men ontdekken waar de individuele teamleden elkaar kunnen steunen.

Contact

Deze lezing geeft het team een wake-up call dat samenwerken de basis is van een goed team en een prettige werksfeer! De sfeer in uw team zal verbeteren en samenwerking zal meer vanzelfsprekend worden. Welke manager wil dit nu niet!

Heeft u hart voor de zaak en wil u meer informatie over de mogelijkheden van de lezing ‘Hoe staat uw team erbij?’? Neem dan contact met ons op.