DE KRACHT VAN GEDACHTEN

Ken jij de kracht van gedachten?

De kracht van gedachten is ongekend

Er bestaat een groot verband tussen de informatie die jij binnenkrijgt, jouw gedachten, de gebeurtenissen die jij meemaakt, het gevoel dat jij daarbij hebt en het gedrag dat jij laat zien.

Daarom ga ik in deze blog in op vijf vragen:

• Welke informatie laat jij binnenkomen?
• Hoe ontstaan jouw gedachten in de hersenen?
• Welke wisselwerking bestaat er tussen jouw emoties en jouw gedachten?
• Wat leer jij van jouw intuïtie?
• Hoe kan het gebeuren dat jij jouw gevoel laat bepalen door gebeurtenissen in jouw leven?

Welke informatie laat jij binnenkomen?

We leven in een zeer prikkelrijke maatschappij.
Wist je dat je onderbewuste ruim 11 miljoen bits (400 bladzijden) per seconde aan informatie binnenkrijgt?
Van al die vele bladzijden aan informatie ben jij je slechts van 12 woorden bewust.

Welke informatie laat jij binnenkomen?De informatie die je onderbewuste bereikt heeft grote invloed op je leven, de keuzes die je maakt en het leven dat je leeft. Dus de boeken die je leest, de muziek die je luistert, de taal die de mensen om je heen spreken, de films die je kijkt, de collega’s en vrienden die je hebt: dit alles heeft invloed op de keuzes die jij maakt.
Zo kun jij jouw onderbewuste dus voeden met negativiteit: door films vol agressie en negatieve taal te kijken, door games te spelen waarbij je wordt beloond als je anderen uitschakelt of doodt (waarbij de taal en de geluiden de ervaring nog eens extra verankeren), door je met negatief denkende mensen te omringen, door geen boeken te lezen en je verrijking aan kennis te laten bestaan uit de (online) krant en de nieuwsberichten. Vaak bestaat dit nieuws uit negatieve berichten of sensatie.

Je kan er ook voor kiezen om te gaan met mensen die doelen in het leven hebben, die uitdagingen aangaan, een positief taalgebruik hebben en door boeken te lezen en films te kijken zonder agressie. Op deze manier voed jij je onderbewuste met een schat aan positieve daadkracht.

Dat wat jij opslaat in jouw onderbewuste heeft een enorme invloed op jouw manier van denken, handelen en jouw levenspad. De keuze is aan jou!

Laten we eens nader kijken naar een complex orgaan in het menselijk lichaam: ons brein. Door onderzoek krijgen we steeds meer kennis over onze hersenen. Nog altijd zijn niet alle mysteries van het menselijk brein ontrafeld. Wel zijn we tegenwoordig zo ver dat we met enige zekerheid kunnen zeggen wat de functie van bepaalde hersendelen is.

Twee hersendelen nemen beslissingen

Ons brein is een complex orgaanZo weten we dat er twee hersendelen zijn die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de beslissingen die we nemen. Allereerst ‘het reptielenbrein’, wat een instinctieve beschermingsreactie geeft bij (het vermoeden) van een probleem.

Het tweede deel dat invloed heeft op onze beslissingen is ‘het zoogdierenbrein’, ook wel ‘het emotionele brein’ genoemd. Vanuit dit brein worden onze emoties gestuurd. Dit brein wordt beïnvloed door de informatie die binnenkomt. Denk even terug aan wat ik hierboven zei over de invloed van taal etc.
Emotionele reacties vinden hun oorsprong in het emotionele brein. Men vermoedt dat hier de herinneringen aan de emoties gekoppeld worden.

Neocortex

Daarnaast onderscheiden we de neocortex. Een meer aan de oppervlakte gelegen gedeelte van het brein dat een controlerende werking heeft over de dieper gelegen hersengedeeltes. Impulsen die in het emotionele brein ontstaan, worden gereguleerd door de neocortex.

Deze remmende werking herken je mogelijk in situaties waarbij jij zo boos bent op iemand dat je deze persoon het liefst een dreun wilt verkopen. Maar in plaats daarvan tel jij eerst tot tien en de reactie die dan volgt is vele malen minder agressief. Ben jij wel eens zo volgeschoten met emoties dat je het liefst uitbundig wilde huilen, maar dit toch niet deed? Dit komt door de remmende werking van de neocortex.

Alcohol, drugs en bepaalde medicijnen hebben sterke invloed op de werking van de neocortex. De impulsen zullen minder geremd worden en je reacties en uitingen zijn veel uitbundiger onder invloed van deze middelen.

Hoe ontstaan jouw gedachten in de hersenen?

Gedachten ontstaan deels uit deze wisselwerking tussen dieper gelegen hersengedeelten en de neocortex. Maar er zijn veel meer hersengebieden bij betrokken. De hele dag door ontstaan in het hoofd allerlei gedachten. Zowel aan de oppervlakte van het bewustzijn (slechts van 12 woorden ) als meer onbewust (400 bladzijden), is er sprake van een constante stroom van gedachten.
Ikzelf spreek ook van het lagere bewustzijn en het hogere bewustzijn. In het lagere bewustzijn – het onderbewuste deel – zitten al je ervaringen, woorden, etc. opgeslagen. Je hogere bewustzijn is harmonie, liefde, balans.

Ons gedrag wordt gestuurd door de gedachten die wij hebben. Hierin schuilt dan ook de kracht van gedachten. Dus als we invloed kunnen uitoefenen op onze gedachten hebben we ook invloed op ons gedrag. Denk maar eens terug aan wat ik eerder zei over de keuzes die jij hebt in de kwaliteit van de informatie die jij onbewust binnen laat komen.

Jouw gedachten geven je richting aan jouw handelen in het heden en de weg die jij gaat bewandelen in de (nabije) toekomst. Het maakt je bewust van wie je bent, hoe je over jezelf denkt, hoe jij jouw plaats ten opzichte van de ander ziet en waar je in dit leven staat.

Welke wisselwerking bestaat er tussen jouw emoties en jouw gedachten?

Je hebt zeker ervaren welke invloed jouw gedachten hebben op jouw stemming en hoe de stemming jouw gedachten weer beïnvloed.

Wat is jouw basisstemming? Ben jij zwaarmoedig en zie je al snel beren op de weg? Ben je van nature opgewekt en zie je alles zonnig in? Of ben jij een persoon die een meer neutrale basisstemming heeft? Deze grondhouding bepaalt ook de gedachten die jij hebt.

Jouw basisstemming is van grote invloedBen jij een zwaarmoedig persoon, dan zal je eerder in een depressieve stemming komen en jouw gedachten kennen elementen van negativiteit, wanhoop, cynisme en boosheid.

Ben jij iemand met een zonnig humeur dan maak jij je minder snel zorgen en zijn je gedachten over de toekomst hoopvol en positief.

Andersom beïnvloeden je gedachten ook je stemming en emoties. Negatieve gedachten leiden tot een negatieve stemming. Positieve gedachten maken over het algemeen dat je stemming positief is.

Stel je maar eens voor dat je denkt aan je toekomst, die er onzeker uitziet omdat je bijvoorbeeld grote schulden hebt. Dit zal je stemming geen goed doen. Ook negatieve gedachten over jezelf, bijvoorbeeld dat je jezelf minder waard voelt, kunnen je in een slechte stemming brengen.

Door anders en positiever over jouw situatie te gaan denken kun je de neerwaartse spiraal omdraaien naar een opwaartse spiraal en gaat het leven je weer toelachen.

Van nature speelt ‘het reptielenbrein’ een sterke rol bij onze emoties. Van alle emoties is angst een is een zeer bepalende factor. Het speelt ook een belangrijke rol in het wel of niet in actie komen. Angst is een vorm van pijn die men wil voorkomen. Angst voor wat anderen ervan vinden, angst anderen te verliezen, angst om te falen, angst om gezien te worden, angst voor succes. Deze angst remt mensen in hun handelen, het remt hen om te doen wat ze zouden willen doen. Mensen doen er alles aan om pijn te voorkomen. Ze willen juist plezier hebben, zich gelukkig voelen en vreugde hebben in het leven. De strijd tussen het voorkomen van pijn en het verkrijgen van plezier is een levenslang proces. En de kracht van gedachten speelt hierbij een belangrijke rol.

We kennen allemaal twee stemmetjes: het ene geeft je ideeën en uitdagingen, zet je aan tot actie. Het tweede stemmetje zegt je niet te luisteren naar het eerste stemmetje en geeft je allemaal voorbeelden van wat er fout zou kunnen gaan. Velen van ons luisteren naar het tweede stemmetje uit angst voor de pijn. Jouw gedachten worden dan gestuurd vanuit je lage bewustzijn. Wist je dat 98 % van de problemen die jij in gedachten creëert zich nooit zullen voordoen?

Wat leer jij van jouw intuïtie?

Ons krachtigste kompas is niet één van die stemmetjes, maar jouw intuïtie!

Jouw intuïtie is een gevoelsmatig weten zonder er over na te denken. Het is een manier van kennen die volstrekt buiten het begripsmatige denken omgaat.

Door de veranderingen in onze cultuur zijn we steeds meer in ons hoofd gaan zitten. We denken in waarden, cijfers, modellen en hebben de intuïtie naar de achtergrond geduwd. We zijn eigenlijk het contact met onze intuïtie verloren.

Durf jij te luisteren naar jouw intuitieIntuïtie zou je kunnen zien als een onderbuikgevoel dat wordt versterkt door je hartslag. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je een verhoogde hartslag krijgt op het moment dat je gevoel zegt dat de keuze die je maakt juist is. De keuze wordt dus niet bepaald door een mentale inspanning.

De processen in je lichaam hebben grote invloed op de gedachten die je hebt. Door uit je hoofd te gaan en meer naar je hart te dalen, leer je beter naar je intuïtief te luisteren!

Uit onderzoek blijkt dat je onderbuikgevoel (en hartslag) het vaker bij het juiste eind heeft dan je nu misschien denkt. Juist door niet te luisteren naar de stem van de angst, maar naar jouw intuïtie krijg je een leuker, beter, boeiender, rijker leven terug.

Hoe kan het gebeuren dat jij jouw gevoel laat bepalen door gebeurtenissen in jouw leven?

Het leven is een aaneenrijging van ervaringen en bij elke gebeurtenis hoort een bepaalde emotie. Zo is het behalen van een diploma een reden om je heel gelukkig te voelen. Maar een vernedering geeft je een gevoel van onmacht. Een ongeluk is een nare ervaring en levert misschien wel een gevoel van angst op. Elke gebeurtenis met het daarmee gepaard gaande gevoel resulteert in een bepaald gedrag. Aan alles wat jij meemaakt, koppelt jouw brein een bepaalde waarde.

Als je geen invloed op je gedrag zou hebben, dan zou een bepaalde ervaring of gebeurtenis tot een bepaald vaststaand gedrag leiden. En zou het gedrag bij iedereen gelijk kunnen zijn.

Keuzes maken is belangrijkGelukkig hebben wij als mens de mogelijkheid om bij een gebeurtenis een moment van overzicht in te bouwen. In dit moment schat je onbewust (meestal) maar ook bewust in wat die ervaring of gebeurtenis voor jou betekent. Je beoordeelt de situatie en de gedachten die daarbij ontstaan.

Dit proces bepaalt jouw stemming. Juist door dit moment van overzicht ben je in staat invloed te hebben op jouw stemming. Dit gevoel bepaalt uiteindelijk jouw gedrag. Je hebt altijd een keuzemogelijkheid!

Gelukkig hebben wij als mens de mogelijkheid om bij een gebeurtenis een moment van overzicht in te bouwen. In dit moment schat je (meestal) onbewust maar ook bewust in wat die ervaring of gebeurtenis voor jou betekent. Je beoordeelt de situatie en de gedachten die daarbij ontstaan. Dit proces bepaalt jouw stemming. Juist door dit moment van overzicht ben je in staat invloed te hebben op jouw stemming. Dit gevoel bepaalt uiteindelijk jouw gedrag.
Weet wel dat iedereen vanuit een ander startpunt een bepaalde situatie beoordeelt en dus zijn de uiteindelijke reacties per persoon anders.

Zo zal een hond die enthousiast op iemand afrent bij verschillende personen, andere reacties geven.
Iemand die ooit gebeten is door een hond zal mogelijk bang zijn en gillend wegrennen. Deze persoon koppelt de beet aan de mogelijkheid dat elke hond kan bijten.

Een kind dat geen nare ervaringen heeft met een hond zal onbevangen de hond naar zich toe laten rennen en zal de hond met open armen onthalen, zonder angst of negatieve gevoelens. Een persoon die veel ervaring met honden heeft zal weer anders reageren.

Door emoties aan gebeurtenissen te koppelen, wordt jouw gedrag bepaald. Door aan de gebeurtenis een andere emotie te koppelen of een heftige emotie te ontkoppelen van de gebeurtenis beïnvloeden we ons gedrag.

Het is aan jou om te bepalen welke lading je aan een gebeurtenis geeft en daarmee bepaal je zelf welk gedrag je uiteindelijk laat zien.

In deze keuze van het herwaarderen of ontkoppelen van de emoties bij een ervaring of gebeurtenis zit hem de kracht van gedachten. Door deze keuze wordt jouw leven niet gestuurd door de gebeurtenis en zijn oorspronkelijke gevoel. Zo neem jij jouw leven en de weg van jouw leven in eigen hand.

Peter van Asten
 

>