Archive

Category Archives for "Zelfontplooiing"

WAT IS ZELFONTPLOOIING deel 2

Zelfontplooiing

De enige manier om zelfsabotage uit de weg te kunnen ruimen, is door jezelf met je angsten te confronteren.

Zelfontplooiing door Peter van AstenFalen mag

Mensen leren meer van falen (of zouden daar meer van kunnen leren) dan van hun successen (volgens onderzoeken van psycholoog Daniel Kahneman). Voor zelfontplooiing is het daarom van groot belang jezelf bloot te stellen aan situaties waarin je waarschijnlijk de controle verliest, fouten maakt, tekortschiet of faalt. Het is voor je ontplooiing heel goed om soms over je grens te gaan om te ontdekken waar je grens ligt.

Wil jij jouw mogelijkheden kennen, jouw krachten kennen, jouw talenten ontdekken? Dan is er maar één manier: ga de weg van vallen en opstaan op. De weg van falen, de weg van angsten overwinnen is de enige weg om jouw levensreis ten volle te kunnen leven.

Van nature

Volgens Ernest Becker (in zijn boek The Denial of Death) is de mens van nature een lafaard. Hij heeft de kracht niet om grootsheid, positief en negatief, waarmee de wereld hem bestookt, te ervaren en in die ervaring tot het uiterste, omhoog of omlaag, te gaan. Het is precies om deze reden dat heel veel levens onvervuld en onaf blijven.

Tot welke groep hoor jij?

Behoor jij tot de massa of tot de groep mensen die alles uit hun leven haalt? Voel jij een passie, een innerlijke roeping? Wat heb jij daar tot nu toe mee gedaan? Heeft de angst voor het nemen van risico’s het gewonnen van de weg naar succes? Heeft de angst om trouw te zijn aan de mogelijkheden die je bij je draagt het gewonnen van het volgen van je roeping?

Opleiding

Nu hoor ik je denken: ‘Ik zou wel meer uit dit leven willen halen, maar ik heb geen, weinig of niet de juiste opleiding!’ Maar het is niet je opleiding die jouw mogelijkheden beperkt. Kijk maar eens goed om je heen. Hoeveel succesvolle mensen hebben hun school niet afgemaakt, zijn dyslectisch, hebben ADD, ADHD of autisme of zijn geboren met een lichamelijke beperking? Denk bijvoorbeeld aan Albert Einstein, Al Gore, Bil Gates, Richard Brandson, Will Smith, Justin Timberlake, Jim Carry, Isaac Newton, Elvis, Napoleon Bonaparte, John Lennon, Wubbo Okkels en Jan de Bouvrie. Dit zijn stuk voor stuk mensen die een sticker opgeplakt kregen. Velen om hen heen maakten zich zorgen om hen. Maar deze “gestickerden” richten zich niet op hun beperkingen. In plaats daarvan gingen ze op zoek naar hun talenten, gingen ze hun passie achterna en geloofden in zichzelf. Ze lieten zich niet tegenhouden door wat hun omgeving dacht of vond.

Ken jij het verhaal van  Thomas Edison?

Thomas Edison en zijn verhaalThomas Edison werd van school gestuurd omdat de school waarop hij zat geen raad meer met hem wist. In een brief aan zijn moeder schreven ze dat ze de zwakbegaafde Thomas geen les konden blijven geven tussen alle andere leerlingen. Ze verzochten de moeder om haar zoon maar thuis te onderwijzen. De moeder vertelde aan Thomas dat de school schreef dat hij geniaal was en dat de school geen leerkrachten had die hem nog iets konden bijbrengen. De moeder had wel geloof in haar zoon en zijn kwaliteiten en zag hem niet als een zwakbegaafde jongen. Ze daagde haar vrijwel dove zoon op een mentale manier uit en zo groeide Thomas Edison uit tot een van de beroemdste uitvinders van de vorige eeuw. Hij was uitvinder van o.a. de gloeilamp, de fonograaf en de kalkoven. Pas na de dood van zijn moeder vond Thomas Edison de brief van de school en zo kwam hij erachter wat de directie van de school destijds werkelijk geschreven had. Dankzij de heldhaftige inspanningen van zijn moeder heeft Thomas Alva Edison zijn kwaliteiten kunnen laten uitgroeien tot uitzonderlijke hoogte.

Wat kun jij hieruit leren?

Leer te luisteren naar je innerlijke kracht, leer te luisteren naar jouw intuïtie, weet dat anderen vanuit hun perceptie een oordeel of mening vormen en dat deze absoluut niet de waarheid hoeft te zijn. Durf jouw eigen levenspad te volgen en ontwikkel jezelf maximaal.
Neem geen genoegen met een zesje! Haal uit jouw leven wat erin zit! Overwin op die reis de hindernissen die je uiteindelijk juist vormen!

Een opdracht!

Het is verontrustend dat zoveel mensen niet uit het leven halen wat erin zit. Dat zo weinig mensen energie, tijd en lef steken in welke vorm van zelfontplooiing dan ook. Het is eigenlijk triest dat zoveel mensen heel weinig van hun dromen waarmaken alleen omdat ze angst hebben voor het nemen van risico’s. Dat zoveel mensen een onvolmaakt leven leiden omdat zij niet trouw zijn aan hun roeping of passie. Nu je dit allemaal hebt gelezen zou ik zeggen: zelfontplooiing is niet alleen een mogelijkheid, het is een opdracht. Een opdracht waarbij je trouw bent aan jezelf en je zal worden wie je werkelijk bent. Hierdoor maak je een levensreis vol passie, geluk, liefde en zelfontplooiing.

Drie vragen

Stel je nu eens de volgende vragen. Sta er serieus bij stil en schrijf de gedachten op die bij je opkomen.

Vraag 1:

Zou je liggend op je sterfbed en terugkijkend op jouw leven trots zijn op wat je bereikt hebt, hoe dienstbaar je voor de medemens bent geweest?

Vraag 2:

Heb jij uit jouw leven alles gehaald wat erin zat?

Vraag 3:

Welke kansen heb jij laten liggen?

 

Heb je de drie vragen beantwoord?

Lees dan verder.

Welke keuze ga jij maken?

Als jij jouw antwoorden nog eens naleest:

  • Ben jij dan tevreden over je keuzes?
  • Wat doen de antwoorden met je?
  • Ga je vanaf nu andere keuzes maken?
  • Zou je open staan voor een cursus zelfontplooiing?

Volg de  Masterclass die ik jaarlijks geef en haal meer uit het leven. Leer bewuster keuzes maken en kijk later tevreden terug op jouw leven!

Inspiratiebronnen: Rene Diekstra, Erik Bernard Larsen en George Zalucki

WAT IS ZELFONTPLOOIING deel 1

Zelfontplooiing

Herken jij deze zinnen: ‘Morgen wordt alles anders, morgen ga ik sporten, morgen ga ik een to-do lijst maken en deze punt voor punt afwerken, morgen ga ik …..’
Helaas wordt morgen … morgen … morgen …. Nooit! Van uitstel komt afstel!

Persoonlijke ontwikkeling of zelfontplooiing is een groeiproces dat je hele leven duurt. De keuze is aan jou of jij jezelf wilt ontplooien! Je ontwikkelt dan een innerlijke kracht. Hieraan kun je en moet je dagelijks werken vanuit een bewustzijn en vanuit het moment nu. Jij bent degene die bepaalt hoe jouw leven eruit gaat zien.

Het begin

Zelfontplooiing - weg met faalangst

Laten we bij het begin beginnen. Jij bent degene die bepaalt hoe jouw leven eruit gaat zien. Zelfontplooiing is de sleutel tot verandering die leidt naar een rijker en gelukkiger leven. Het begint met geloven in jezelf. Ga op zoek naar jouw bron van talenten en ontwikkel die talenten. Leer die talenten inzetten en geniet meer van jouw levensreis omdat je uitgaat van jouw bron. Hierdoor blijf je dichter bij

jezelf.

Enkele vragen:

  • Hoe zeker ben jij van jouw kwaliteiten?
  • Hoeveel geloof heb jij in jezelf, dat jij kan veranderen?
  • In hoeverre geloof je dat jij kan loslaten?
  • Hoeveel geloof heb jij in jouw dromen en doelen?
  • Ben jij overtuigd van je eigen talenten?

Dagdromen

Kun jij je nog herinneren dat je een kind was en je zat te dagdromen over wat je in je leven allemaal zou willen bereiken en waar je naartoe zou willen gaan? Welk beroep was volgens jou toen jouw droombaan? En? Ben je nu werkzaam in dat vak? Waarom niet?
Ofwel wat heb je allemaal bereikt van al je plannen die je had als kind?

Beperkende gedachten

Vreemd eigenlijk dat we als kind alles kunnen worden, maar we in het echte leven enorm veel van al die ideeën, plannen en wensen loslaten. Hoe ouder we worden hoe groter het aantal beperkende gedachten wij lijken te ontwikkelen. Uitgaande van het feit dat de kracht van gedachten bepalend is voor wat je uiteindelijk bereikt, dan betekent dat dus dat jij jezelf door deze beperkende gedachten steeds minder ruimte geeft om je dromen, doelen en wensen te gaan omzetten in werkelijkheid!
Je creëert met deze beperkende gedachten dus een steeds meer beperkte leefwereld. De levensreis die jij zo vol verwachting begon, wordt een steeds saaiere en weinig vernieuwende reis.

Herkennen

Herken jij dit denken in beperkingen ook bij jezelf? Niet vreemd hoor: de mens heeft over het algemeen de rare gewoonte om zichzelf te beperken en maar ten dele gebruik te maken van zijn kwaliteiten. We creëren vaak teveel overtuigende beperkingen voor onszelf. Die overtuigingen blokkeren onze groei. Je leest het goed: jij en niemand anders creëert deze beperkende overtuigingen!
Er is op deze wereld maar één persoon die kan zorgen voor maximale zelfontplooiing. Deze persoon kijkt jou elke dag aan via de spiegel. Herken jij hem/haar?
Waarom kiezen velen voor beperking in zelfontplooiing terwijl we zo rijk aan kwaliteiten en talenten geboren zijn?

Johanescomplex

Johannes de Doper - Het JohanescomplexEnkele jaren geleden werd dit door Abraham Maslow (klinisch psycholoog) het Jonascomplex genoemd: een verwijzing naar het Bijbelverhaal waarin God Jonas opdraagt te gaan preken tot de inwoners van de zondige stad Nineveh. Uit angst dat hij niet in staat zou zijn deze taak te volbrengen, slaat Jonas op de vlucht en springt aan boord van het eerste het beste schip. Het schip komt in een hevige storm en Jonas denkt dat dit de toorn van God is. Om de bemanning niet mee te slepen in zijn ondergang springt Jonas van boord. Hij wordt opgeslokt door een walvis en brengt drie dagen en nachten door in de buik van de walvis. Dan besluit hij zijn roeping niet langer te ontlopen. De walvis spuugt hem uit op het strand en Jonas trekt als prediker naar Nineveh.

Kern van het Jonascomplex is een vorm van zelfsabotage. Komt dit jou bekend voor? Je voelt je tot een bepaalde ervaring of een bepaalde ontwikkeling aangetrokken, maar je durft het niet aan om die innerlijke drijfveer te volgen.

Jouw angst

Eigenlijk begin je dan aan je levensreis die in werkelijkheid in de tegenovergestelde richting gaat van succes. De onderliggende reden is jouw angst. Angst omdat je risico’s moet nemen, zoals het risico van een emotionele terugval of het risico van falen, maar ook angst voor jouw eigen grootsheid, angst jezelf teleur te stellen en dus kies je ervoor om jezelf te saboteren.
Zo haal je niet het beste uit jouw leven en leef je als de massa: een gemiddeld leven, een saai leven, een gewoon leven!

De vallei van middelmatigheid

Het vreemde is dat je weet dat je waardevoller bent, dat je meer kunt dan je nu doet! Je weet diep in je hart dat jij iemand kan zijn die succesvoller kan zijn, maar toch handel je op een manier waarvan je weet dat deze je niet zal helpen om je doel te bereiken.
Zo daal je af naar de naar de vallei van middelmatigheid,vanwege de angst dat je niet in staat zult zijn om de taak aan te kunnen, dat je eigenlijk niet waardevol bent en omdat je niet weet wat je op de top van de berg zult aantreffen.

De angst voor zelfontplooiing

Abraham MaslowMaslow stelde dat wanneer we vrezen dat het ergste zal gebeuren, we tegelijkertijd ook vrezen dat het beste zal gebeuren. Dat is die angst voor onze grootsheid. Oftewel, iets in de zin van: ‘Ik wil niet alles hebben, noch wil ik niets hebben, ik blijf liever op het punt waar ik nu ben’.

Deze angst voor zelfontplooiing is een angst om iets te bereiken wat de successen van mensen die je voorgingen overstijgt. Angst om de verantwoordelijkheden aan te gaan die horen bij het bereiken van succes of angst om je open te stellen voor het pad dat jou direct naar jouw doel leidt. Misschien angst de controle te verliezen of angst om te falen.

Zonder het te beseffen lijden talloze mensen aan deze angst. Deze uit zich vaak in uitspraken als ‘daar ben ik niet goed genoeg voor’, ‘daar ben ik niet oud genoeg voor’, ‘dat houd ik niet uit’, ‘dan had ik er eerder mee moeten beginnen’, ‘daar ben ik nu te oud voor’, ‘daar ben ik niet voor in de wieg gelegd’.

We zitten ons eigen geluk in de weg, we reizen een andere levensweg dan die eigenlijk bedoeld is! Dit is een vorm van zelfsabotage.

Vervolg: zelfontplooiing deel 2

Inspiratiebronnen: Rene Diekstra, Erik Bernard Larsen en George Zalucki

>