Hi!

I'm Jason Dawson

Ui/Ux & Print Designer


HOE IS D.O.E.N.® ONTSTAAN?Op 1 januari 1997 registreerde ik me bij de KvK. De trainingsactiviteiten waren toen vooral gericht op het geven van verkooptrainingen binnen de telecomwereld. Daar ontdekte ik dat het geven van trainingen in de persoonlijke ontwikkeling mij het meeste aansprak. Ook werd ik me bewust dat ik in de sporttrainingen die ik al vanaf mijn 16de jaar gaf de rode draad was: mindset. In gewoon Nederlands: de kracht van gedachten. De manier van denken en de invloed van je denken bepaalt uiteindelijk wat je bereikt in het leven, maar ook hoe je omgaat met de uitdagingen van het leven.


Na ruim zeven jaar werkzaam te zijn geweest in het Speciaal Onderwijs mocht ik samen met een collega in 1995 de VSO-afdeling van een school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Pubers in Arnhem opstarten. Een uitdaging! Vanuit mijn opgedane ervaring besloot ik bij die start dat ik geen leerlingen uit de klas zou sturen. Dit besluit maakte ik dan ook bij aanvang elke keer weer duidelijk. Of het nu was bij de opstart van het schooljaar of bij de instroom van een nieuwe leerling. Vele jaren was dit dan ook succesvol. Tot het moment dat er een leerling zo door het lint ging dat er geen andere mogelijkheid was dan deze leerling "vriendelijk" te verzoeken de klas te verlaten. Bij deze mededeling verergerde de woede. De woede hield aan en ik riep nu (out of de blow) "ERUIT! en wel Direct Onmiddellijk En NU!" Tot mijn verbazing vertrok de leerling en met een knal viel de deur in zijn sponning.


In het gesprek dat ik later met deze leerling had, werd mij duidelijk waarom de leerling in eerste instantie nog bozer was geworden toen hij zei: "Ik wilde niet de eerste zijn die jij uit de klas verwijderde." Deze klassenregel had dus meer impact dan ik me van te voren had gerealiseerd! Overigens is het met de leerling goed gekomen. Hij kreeg na het behalen van zijn diploma een baan in de bouw.


Toen ik op het eind van de dag op mijn fiets naar huis reed (Nijmegen - Wijchen) dacht ik na over het verloop van het conflict en de uiteindelijke oplossing. Wat had ik gezegd waardoor de leerling de klas had verlaten? Wat was mijn boodschap?

Ik kwam tot het volgende inzicht: mijn uitspraak en de wijze waarop ik "Direct Onmiddellijk En NU!" had gezegd was de krachtbron geweest van het resultaat. Daarnaast realiseerde ik me dat de afkorting van deze uitspraak was: D.O.E.N.!


In mijn lessen en mijn Spiegelcursus die ik buiten het onderwijs om gaf, gebruikte ik vanaf dat moment deze afkorting en betekenis regelmatig en ik kreeg van de deelnemers meer dan eens terug dat ze deze afkorting in hun dagelijks leven gebruikten.


In 2017 deed ik onderzoek naar waaraan oud deelnemers van trainingen die ik gegeven had in de periode 1997 - 2010 het eerst dachten als ze aan mij en de trainingen dachten. De uitkomst was verrassend en ook enigszins bevestigend. Negentig procent van de reacties die ik terugkreeg was:  D.O.E.N. - Direct Onmiddellijk En Nu.

Daarom besloot ik D.O.E.N. officieel te registreren en op 8 oktober 2017 kreeg ik groen licht dat D.O.E.N.® was ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Zo is de afkorting mijn eigendom geworden voor het gebruik in boeken, handleidingen en ander drukwerk en voor educatie, trainingen en cursussen. Hiermee was D.O.E.N.® officieel erkend!>